top of page

Όταν το κάπνισμα ήταν μια υγιεινή συνήθεια


Υποτίθεται πως η πορεία της ανθρωπότητας είναι μια απρόσκοπτη διαδρομή από την Άγνοια στη Γνώση, από την Βαρβαρότητα στον Πολιτισμό, από το Σκοτάδι στο Φως. Υποτίθεται πως πάντα το Σήμερα είναι καλύτερο από το Χτες. Και πως το Αύριο θα είναι ακόμα καλύτερο από το Σήμερα.

Το πρόβλημα είναι πως το Χτες είχε ένα Αύριο πολύ διαφορετικό από το Αύριο που έχει το Σήμερα. Και το Σήμερα είναι το Αύριο του Χτες. Παρομοίως, το Σήμερα του Χτες είναι…

Πολύ εύκολα μπερδεύεται κανείς. Κι έτσι αρχίζει να μιλά για το Υπέροχο Αύριο αλλά ταυτόχρονα αναπολεί και τις Παλιές Καλές Εποχές. Ο άνθρωπος είναι ένα ανισόρροπο και σχιζοφρενικό πλάσμα.

Καπνίζετε;

Η ερώτηση δεν ήταν άσχετη. Αν απαντήσατε όχι, καλά κάνετε. Αν απαντήσατε ναι, πάλι καλά κάνετε. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα σχιζοφρενικό σε αυτό. Αρκεί η απάντησή σας να ήταν ειλικρινής και –ακόμα περισσότερο- η απόφασή σας (να καπνίζετε ή να μην καπνίζετε) να ήταν ολοδική σας.

Μα, θα διαμαρτυρηθείτε, αφού εγώ αποφάσισα, ήταν ολοδική μου η απόφαση…

Αλήθεια;

Όπως και να έχει, κακό πράγμα το κάπνισμα. Χείριστο. Όλοι το λένε. Αλλά σε εκείνο το Χτες που λέγαμε, εκείνο το Χτες που είχε ένα Αύριο πολύ διαφορετικό από το Αύριο που έχει το Σήμερα, διατυπώνονταν κάτι μπαρούφες ολκής. Ορίστε:

«Αν ο καπνός επισπεύδη τον θάνατον, η ενέργειά του αυτή πρέπει να θεωρηθή τόσον σοβαρά ώστε να αποφασίση να θυσιάση μίαν του ευχαρίστησιν; Ημπορεί κανείς αν δεν καπνίζη, να ζη αιωνίως; Όχι βέβαια. Τότε ας αποθάνη καπνίζων ολίγους μήνας ή ολίγα έτη ενωρίτερον παρ’ ό,τι θα απέθνησκε χωρίς να καπνίζη. Τοιουτοτρόπως θα οικονομήση από τα έτη αυτά που θα ζη και το έξοδον του καπνού». (Χρόνος, 4.10.1908)

Τι βλακείες πίστευαν οι άνθρωποι πριν από εκατό χρόνια. Τι απαίσιες που ήταν τελικά εκείνες οι Παλιές Καλές Εποχές…


Αθηναϊκή 17.5.1954

«Βρετανός καθηγητής ισχυρίζεται ότι «το κάπνισμα εν τινί μέτρω προστατεύει το άτομο από άλλες μορφές καρκίνου» [πλην εκείνης των πνευμόνων] (Αθηναϊκή 15.7.1954)Ακρόπολις 21.10.1954

Την ίδια εποχή, το βρετανικό πανεπιστήμιο του Ληντς, μετά από δυο χρόνια αντικαρκινικών ερευνών, «εξέδωσεν ανακοίνωσιν δια της οποίας υποστηρίζει ότι ‘ουδείς απολύτως λόγος υπάρχει δια να πιστεύσωμεν ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνον του πνεύμονος ή έστω ότι προδιαθέτει προς την κατεύθυνσιν αυτήν’»

«Τον παρελθόντα Δεκέμβριον ο Αμερικανός καθηγητής Ουίλλιαμ Ριένχωφ εδήλωσε τα εξής: ‘Η συσχέτισις μεταξύ καπνίσματος και καρκίνου των πνευμόνων αποτελεί ανοησίαν άνευ προηγουμένου΄» (Απογευματινή 5.9.1955)


Απογευματινή 5.9.1955

Και να σκεφτεί κανείς ότι τότε ο κόσμος εμπιστευόταν τυφλά τέτοιους τσαρλατάνους… Τσκ-τσκ-τσκ... Όχι όλος ο κόσμος βέβαια.

«Εκατοντάδες Βρεταννών έχουν γίνει υποχονδριακοί και χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει μια συνήθεια ολόκληρης ζωής, το κάπνισμα, έπειτα από τη δημοσίευσι προ καιρού μιας μελέτης των καθηγητών Ντολ και Χιλ που αποδεικνύουν –ή τουλάχιστον πιστεύουν ότι αποδεικνύουν- ότι το κάπνισμα είναι η κυριώτερη αιτία του καρκίνου των πνευμόνων» (Αθηναϊκή 7.6.1956)

«Σε λίγο καιρό θα φθάσουν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι οι γιατροί είναι η αιτία του καρκίνου κι ότι για να θεραπευθή κανείς απ’ αυτή την αρρώστεια θα είναι απαραίτητο να μη προστρέξη στο έργο μας. Έτσι που πάμε, αύριο θα μας πουν πως και το…θήλασμα των μωρών οδηγεί στη λευχαιμία. Οι επιστήμονες εκείνοι που ανάβουν το ένα τσιγάρο ευθύς μετά το άλλο, βεβαιώνουν ότι ο καπνός προκαλεί τον καρκίνο, με κάνει να βάζω τα γέλια. Το κάπνισμα είναι μια παγκόσμια συνήθεια. Με λίγη καλή θέλησι θα μπορούσαν να βεβαιώσουν βρίσκοντας εν ανάγκη επιχειρήματα κι από τις σχετικές στατιστικές ότι το κάπνισμα προκαλεί όχι μονάχα τον καρκίνο αλλά κι οποιαδήποτε άλλη πάθησι τους… καπνίση». (Αθηναϊκή 18.11.1958)


Αθηναϊκή 18.11.1958


Τάδε προφητικά έφη ο Βρετανός καθηγητής Ουώλτερ Φέργκιουσον Χάνναιη. Και να σκεφτεί κανείς ότι τέτοιοι τσαρλατάνοι δίδασκαν και σε πανεπιστήμια.

Και μη νομίζετε ότι κι εδώ πηγαίναμε πίσω…


Απογευματινή 15.6.1955

Ακρόπολις 25.8.1957Απογευματινή 5.4.1962

«Υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου συνεζητήθη κατά την χθεσινήν συνεδρίασίν του το θέμα της σχέσεως μεταξύ καπνίσματος και καρκίνου του πνεύμονος…. Δια της εισηγήσεών των οι καθηγηταί δεν δέχονται ότι το κάπνισμα αποτελεί την γενεσιουργόν αιτίαν του καρκίνου του πνεύμονος». (Απογευματινή 5.4.1962)Αθηναϊκή 1.6.1965


Απογευματινή 14.7.1964

«Οι δυο μεγάλοι κατηγορούμενοι, ο καφές και το τσιγάρο, αρχίζουν να εκδικούνται για τις αλλεπάλληλες κατηγορίες που εκτοξεύονται συνεχώς εναντίον τους. Σ’ ένα τελευταίο συνέδριο Γάλλων γιατρών υπεστηρίχθη ομοφώνως ότι η μετρία χρήσι τους βοηθάει αποτελεσματικά την πέψι και επομένως έχει πολύ ευεργετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό». (Αθηναϊκή 1.6.1965)Βραδυνή 26.6.1964Ακρόπολις 21.6.1967

«Το γενικό συμπέρασμα των ερευνητών του υπουργείου Υγιεινής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι το μέτριον κάπνισμα είναι αβλαβές και μάλιστα ευεργετικόν λόγω της απολυμάνσεως των αναπνευστικών οδών από τα υποπροϊόντα της καύσεως του καπνού. Μόνον όταν καπνίζη κανείς πάνω από ένα πακέτο ημερησίως αρχίζουν να παρουσιάζωνται συμπτώματα καρδιακής κοπώσεως… Ένας υγιής άνθρωπος… δεν έχει ανάγκη να στερηθή την απόλαυσι του τσιγάρου του, υπό τον όρον να μη γίνη μανιακός» (Ακρόπολις 21.6.1967)

Δόξα τω Κθούλου, η Εποχή της Άγνοιας είναι πια Παρελθόν. Σήμερα κατέχουμε την ακλόνητη και επιστημονικώς αποδεδειγμένη γνώση ότι όλοι αυτοί οι ηλίθιοι «καθηγητές» και «επιστήμονες» ήταν στην καλύτερη περίπτωση πλανημένοι και στην χειρότερη υποχείρια των καπνοβιομηχανιών. Το αμάρτημά τους ήταν χειρότερο από έγκλημα. Ήταν το αμάρτημα της Απόλυτης Πεποίθησης.

Ενώ σήμερα…

«Το κάπνισμα είναι νόσος και μάλιστα επιδημική αλλά και μεταδοτική αφού μεταδίδεται από άτομο σε άτομο στη νεαρή ηλικία», ανακοινώνει με στόμφο επιφανής καρδιολόγος (Ελευθεροτυπία, 24.1.2003). Και φυσικά το από άμβωνος κήρυγμα του αρχιερέα συνοδεύεται από τα (απαραιτήτως) λεπτομερή και αρκούντως εντυπωσιακά νούμερα…

«Το κάπνισμα είναι η μεγαλύτερη επιδημία που υπήρξε ποτέ στην ιστορία του πλανήτη», διακηρύσσει επιφανής πνευμονολόγος. «Ο αριθμός των θυμάτων του καπνίσματος δεν συγκρίνεται με οποιασδήποτε άλλης επιδημίας» (Καθημερινή 30.5.2004).

Βήμα, 10.3.2004: Το λόμπι των αντικαπνιστών έχει εξαγριωθεί διότι μελέτησε 150 κινηματογραφικές ταινίες παραγωγής 1950-2002 και βρήκε ότι υπάρχουν 11 ολόκληρες απεικονίσεις καπνίσματος για κάθε ώρα φιλμ. Και μάλιστα κάποιες απ’ αυτές τις σκηνές υπάρχουν και σε παιδικές ταινίες! «Οι σκηνές των χόμπιτ που καπνίζουν στον Άρχοντα των Δακτυλιδιών, θα μπορούσαν να έχουν κοπεί», λέει η Ντέμπορα Άρνοτ, επικεφαλής της βρετανικής αντικαπνιστικής οργάνωσης Ash.

Θυμάμαι τον αερογράφο που έκανε θαύματα στις παλιές φωτογραφίες που απεικόνιζαν προσωπικότητες του σοβιετικού καθεστώτος, εξαφανίζοντας πρόσωπα που έπεφταν σε δυσμένεια, εκτελούνταν ή εκτοπίζονταν. Μια συνεχής αλλαγή του παρελθόντος προκειμένου να αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες του παρόντος. Βέβαια σήμερα ο αερογράφος είναι απαρχαιωμένη τεχνολογία. Έχουμε θαυμάσια προγράμματα επεξεργασίας εικόνας.

Για καλό και για κακό κάντε μια εκτύπωση του άρθρου μου γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται με αυτούς τους URL…

Βήμα, 11.4.2005: «Οι γυναίκες που καπνίζουν ενόσω είναι έγκυοι δεν θέτουν μόνο σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών τους, θέτουν σε κίνδυνοι και την υγεία των εγγονών τους. Σε αυτό το συμπέρασμα-σοκ κατέληξε μια νέα έρευνα της Ιατρικής Σχολής Κεκ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας… Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ορισμένες από τις χημικές ουσίες που περιέχονται στον καπνό μπορούν να διαφοροποιήσουν σε μόνιμη βάση το DNA όσων εκτίθενται σε αυτόν με τρόπους που μπορούν να κληρονομηθούν στα παιδιά, στα εγγόνια, ίσως ακόμα και τις επόμενες γενιές των καπνιστριών»

Καθημερινή, 2.3.2006: Το ενδεχόμενο της απαγόρευσης του καπνίσματος στο αυτοκίνητο θα εξεταστεί από κοινοβουλευτική επιτροπή της Νέας Νότιας Ουαλίας, της πολυπληθέστερης πολιτείας της Αυστραλίας. Η επιτροπή θα εξετάσει τις αρνητικές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος στους συνεπιβάτες. Η είδηση δεν αναφέρει εάν η επιτροπή εξετάσει και τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος στους διαβάτες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το διερχόμενο αυτοκίνητο.

New Scientist, 18.5.2007: Με βάση μια καινοτομική ιατροδικαστική τεχνική που αφορά τον εντοπισμό μεταβολιτών (προϊόντων του μεταβολισμού) στα ακροδάχτυλα, θα μπορεί να γίνεται αντιληπτό εάν είστε καπνιστής, πότης, ή ακόμα και τοξικομανής. Ακόμα και το πλύσιμο των χεριών, λένε οι επιστήμονες, δεν αποτρέπει τον εντοπισμό. Χαράς ευαγγέλια για τους τοποτηρητές της άκαπνης, άοσμης, άχρωμης και αποστειρωμένης Δικτατορίας των Ξενέρωτων.

Καθημερινή, 9.1.2008: «Το τσιγάρο δεν σκοτώνει μόνο προκαλώντας καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα… το κάπνισμα έχει άμεση σχέση και με την επιθυμία να βάλει κάποιος τέρμα στη ζωή του, να αυτοκτονήσει»..

Καθημερινή 25.1.2009: «Καπνός από τρίτο χέρι. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί το αόρατο αλλά τοξικό μίγμα, προϊόν ζύμωσης αερίων και σωματιδίων, που προσκολλάται στα μαλλιά των καπνιστών και στα ρούχα τους (για να μην αναφέρουμε τα μαξιλάρια) και στα οποία προσκολλάται επί μακρόν. Τα υπολείμματα αυτά εμπεριέχουν βαρέα μέταλλα, καρκινογόνες ουσίες, ακόμα και ραδιενεργές, με τις οποίες μπορεί να μολυνθούν τα χέρια μικρών παιδιών, τις οποίες μπορεί να καταπιούν εάν πχ μπουσουλάνε ή παίζουν στο πάτωμα».

Αχ, αυτός ο Παροντισμός…

«Ένας 'μη καπνιστής' είνε τύπος που συγκεντρώνει πλήθος εγωϊστικών θεωριών αι οποίαι σχετίζονται με την διατήρησιν της υγείας του, την μακροβιότητα και άλλους εγωϊστικούς πάντοτε υπολογισμούς. Ακριβώς δε δυνάμει σειράς εγωϊστικών συλλογισμών, αντιπαθεί τον καπνόν. Είνε άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να έχη αϋπνίαν, ούτε όνειρα εις την ζωήν. Ο 'μη καπνιστής' δεν είνε άνθρωπος που υποτάσσεται εύκολα εις τας περιστάσεις και πάντοτε γνωρίζει τι πρέπει να κάμη… Όσον εμβαθύνει κανείς περισσότερον εις τον τύπον αυτόν βλέπει ότι πρόκειται περί επικινδύνου δημιουργήματος του Θεού. Επί πλέον ο 'μη καπνιστής' είνε 'δυσπεπτικός' δεδομένου ότι όλοι όσοι δεν καπνίζουν τρώγουν κατά κανόνα πολύ.

…Οι περισσότεροι από μας υποθέτω, αγαπώμεν την ζωήν και θα ηθέλαμεν να την παρατείνωμεν αν ημπορούσαμε. Πολλοί θέλομεν να είμεθα υγιείς. Αλλά δεν ανάγομεν τας φροντίδας αυτάς εις θρησκείαν. Εις τους «μη καπνιστάς» όμως, όλα αυτά είνε διαρκής απασχόλησις. Ο άνθρωπος που ασχολείται τόσο πολύ με τον εαυτόν του είνε ή γελοίος ή επικίνδυνος». (Έθνος 10.8.1935)


Έθνος 10.8.1935

Εμείς πλέον ξέρουμε ότι «γελοίοι» και «επικίνδυνοι» είναι αυτοί που έγραφαν τέτοιες ανοησίες. Ευτυχώς είναι νεκροί προ πολλού…

532 views

Comentarios


bottom of page